versie 2022

Het recht op speeltijd

 1. Alleen personen, die in het bezit zijn van een geldige PAS hebben recht op speeltijd.
 2. Er zijn twee (2) soorten pasjes:
  • Lidmaatschapspas senioren, voorzien van pasfoto.
  • Lidmaatschapspas junioren, voorzien van pasfoto.
 3. Voor elke pas geldt dat deze eerst wordt verstrekt, nadat de verschuldigde contributie door de club is ontvangen. Een pas wordt eens in de vier jaar door de KNLTB verstrekt.
 4. Een pas is uitsluitend voor persoonlijk gebruik.
 5. Vermissing van een pas dient zo spoedig mogelijk bij de ledenadministratie gemeld te worden.
 6. Een nieuwe pas is verkrijgbaar tegen betaling van € 5 ,- In afwachting van een nieuwe pas kan een noodpas worden uitgereikt.
 7. Pasjes kunnen uitsluitend in het clubhuis worden afgehaald.

Openingstijden

 1. Het bestuur bepaalt de datum waarop het seizoen begint en eindigt. Gedurende het seizoen zijn de banen bespeelbaar tot 23:00 uur. Tijdens het Open Toernooi kan er later worden gespeeld, maar dit geldt dan uitsluitend voor toernooiwedstrijden.
 2. Op 4 mei van elk jaar is het park vanaf 18:00 uur gesloten.
 3. Het bestuur en de groundsman zijn bevoegd het park te sluiten, indien de weersomstandigheden het bespelen van de banen niet toelaten. Op de website is te zien of de banen bespeelbaar zijn. Dit gebeurt door middel van een groen of rood licht. Via een camera is ook te zien of de banen bespeelbaar zijn.

Reserveren

 1. Elke clubactiviteit heeft voorrang boven vrij spelen. Onder clubactiviteiten verstaan wij: tennislessen door de voor LTCM werkzame tennisleraar c.q. tennisleraren, door LTCM georganiseerde gezelligheidstoernooien, competitiewedstrijden, sponsor-gerelateerde activiteiten en officiële toernooien.
 2. Via de KNLTB-app moet speeltijd worden gereserveerd.
 3. De speeltijd is: Enkelspel 30 minuten Dubbelspel: 45 minuten.
 4. Verlaat men het park tijdens de reserveringstijd, dan wordt men geacht geen baan afgehangen te hebben.
 5. Men betreedt de baan pas nadat de gereserveerde tijd van de voorgangers beëindigd is.
 6. Bij het einde van de speeltijd is men verplicht de baan te slepen (zie sleepregels op de baan). Bij het verlaten van de baan neemt men alle spullen mee en wordt geen afval achtergelaten.

Dagleden

 1. Dagleden kunnen vrij spelen door te reserveren van maandag tot en met vrijdag, elke dag tot uiterlijk 17:00 uur.
 2. Dagleden kunnen deelnemen aan clubactiviteiten, die binnen deze tijdsgrens, zie hierboven lid 1, vallen; buiten deze tijdsgrens kunnen zij deelnemen aan het Open Toernooi en de Clubkampioenschappen.

Jeugdleden

 1. Jeugdleden kunnen onbeperkt vrij spelen door te reserveren, zie artikel C.

Tossavond

 1. Elke donderdagavond is TOSSAVOND voor leden vanaf 12 jaar.
 2. Het tossen begint om 19:00 uur. Vanaf dat tijdstip kan er beperkt worden gereserveerd.
 3. De deelnemers aan het tossen deponeren hun pas bij het toss-bord.
 4. Indeling geschiedt door een aanwezig bestuurslid of een ander, door het bestuur aangewezen persoon. Het is de deelnemers niet toegestaan de indeling te wijzigen of te verlangen dat men wordt ingedeeld met een of meer bepaalde, andere personen.
 5. De speelduur is 45 minuten.
 6. Degene die indeelt, kan de speelduur bij grote belangstelling verkorten tot 30 minuten.

Kampioenschappen, competitiewedstrijden, toernooien en andere clubactiviteiten.

 1. Kampioenschappen, competitiewedstrijden, toernooien en andere clubactiviteiten worden tijdig op de website en in een nieuwsbrief vermeld.
 2. Tijdens kampioenschappen, competitiewedstrijden, toernooien en andere clubactiviteiten kan er niet vrij gespeeld worden, tenzij een of meer banen voor vrij spelen gereserveerd zijn.
 3. Tijdens competitiewedstrijden wordt een baan voor vrij spelen gereserveerd indien het wedstrijdprogramma dat toelaat. De leden dienen er rekening mee te houden dat op competitiezaterdagen en -zondagen tussen 10:30 uur en circa 16:00 uur vrij spelen niet mogelijk is. Op vrijdagavonden is dit vanaf 19 uur.
 4. Tijdens het Open Toernooi hangt de toegankelijkheid voor vrij spelen af van het aantal inschrijvingen.

Algemeen

 1. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur en in voorkomende gevallen de groundsman.
 2. Het bestuur is bevoegd onder bijzondere omstandigheden af te wijken van dit reglement, dan wel dit reglement te wijzigen.
 3. Het bestuur is voorts bevoegd om bij overtreding van de reglement maatregelen te nemen tegen degene, die zich daaraan schuldig maakt. Hieronder valt tevens de bevoegdheid van het bestuur om betrokkene(n) het recht op speeltijd te ontzeggen en de pas in te nemen.
 4. De tekst van dit reglement zal gepubliceerd worden op de website, zal ook in het clubgebouw op een toegankelijke plaats worden opgehangen en daarnaast is een exemplaar aanwezig bij de bar.
Deel deze pagina via:

Sponsors

Lid worden van L.T.C.M.

Speciale aanbiedingsprijs 1e jaar lidmaatschap:
Junioren 5-12 jaar€50,00€40,00
Junioren 12-18 jaar€65,00€50,00
Senioren 18-24 jaar€145,00€65,00
Senioren€190,00€95,00
Zomer Challenge3 mnd€30,00

Inschrijven   Zomer Challenge   Tennislessen

Laatste nieuws